จัดที่ ห้องเคเบิ้ลทีวี ร.ร.วัดชาวเหนือ
21 ก.พ.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ และรองวิริยะ เฉลิมยศ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่
จากสภาการศึกษาแห่งชาติในการเยี่ยมชม ห้อง เคเบิ้ลทีวี
 

คณะเจ้าหน้าที่ กำลังชมการดำเนินรายการของนักเรียน

 
   
คณะเจ้าหน้าที่สนใจ กิจกรรมของ เคเบิ้ลทีวีเป็นอย่างมาก
 

ภาพถ่ายบรรยากาศการเยี่ยมชม

 
     
ภาพถ่ายอีกมุมหนึ่งของบรรยากาศการเยี่ยมชม