จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
22 ส.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
รองวิริยะ เฉลิมยศ รอง ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ กล่าวเปิดงาน
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ กำลังมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่โชคดีจากการ
ร่วมกิจกรรม

 
     
 
นักเรียนทุกคนได้ร่วมสนุก กับกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ
 

นักเรียนที่เข้าแถวรอ เพื่อจะร่วมสนุก

 
     
 
คณะครูพร้อมใจกันอยู่ควบคุมตามฐานต่าง ๆ
 
คณะครูพร้อมใจกันอยู่ควบคุมตามฐานต่าง ๆ
 
     
 
ครูอาภรณ์ โฆสิตาภา และครูอริศา อิ่มรส เป็นพิธีกรตลอดงาน
 
คณะครูพร้อมใจกันอยู่ควบคุมตามฐานต่าง ๆ
 
     
 
คณะครูพร้อมใจกันอยู่ควบคุมตามฐานต่าง ๆ
 
กิจกรรมตามฐานที่น่าสนุก สำหรับทุกคน