จัดที่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
4 ก.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ และรองวิริยะ เฉลิมยศ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
ที่เดินทางมาประเมิน ร.ร.ดีศรีตำบล
 

ท่านรองสุวรรณา จันทสาร รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมกับ
คณะกรรมการ นั่งฟังการบรรยายสรุป

 
     
 
คณะกรรมการกำลังฟังการนำเสนอ ด้วยความตั้งใจ
 

พระอาจารย์จากสำนักปฏิบัติธรรม ผาสุกวนิช เดินเข้าประเมินนักเรียน
ชั้น ป.1

 
     
 
พระอาจารย์จากสำนักปฏิบัติธรรม ผาสุกวนิช เดินเข้าประเมินนักเรียน
ชั้น ป.4
 
ท่านกรรมการกำลังสอบถามนักเรียนชั้น ป.4
 
     
 
รองสุวรรณา จันทสาร รอง ผอ.สพป.ร.บ.2 เป็นประธาน
ในการประชุมชี้แจงเรื่องที่ประเมินในวันนี้
 
คณะกรรมการทุกท่าน นั่งรับฟังการสรุปผลจากท่านรองสุวรรณา
 
     
 
คณะครูและนักเรียน กำลังนั่งรับฟังการประกาศผลกันอย่างตั้งใจ
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ท่านคณะกรรมการ และนักเรียนถ่ายภาพร่วมกัน
เพื่อแสดงความยินดีที่ ร.ร.วัดชาวเหนือ ผ่านการประเมิน