จัดที่ ร.ร.อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
13 มี.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ม.3 รุ่นที่ 21
ในโอกาสจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ รับมอบของที่ระลึกให้โรงเรียน จากด.ญ.พัชรี สรรพอุดม
ประธานสภานักเรียน

 
   
ด.ญ.มุกริน คำสุนทร เป็นตัวแทนของนักเรียน ม.3 กล่าวแสดงความรู้สึก
 

นักเรียนตั้งใจประกอบพิธีแสดงความกตัญญูแด่ครูบาอาจารย์

 
   
นักเรียนตั้งใจประกอบพิธีแสดงความกตัญญูแด่ครูบาอาจารย์
 
รองวิริยะ เฉลิมยศ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ให้ความช่วยเหลือ
งานของโรงเรียน
 
   
รองวิสูตร แทนศรราม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ให้ความช่วยเหลือ
งานของโรงเรียน
 
นักเรียนม.3 รุ่นที่ 21 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้บริหาร
 
   
นักเรียนกราบลาและฟังโอวาทจากครูเอกราช วงศ์โอภาส
 
นักเรียนกราบลาและฟังโอวาทจากคณะครู
 
   
นักเรียนกราบลาและฟังโอวาทจากคณะครู
 
นักเรียนกราบลาและฟังโอวาทจากครูพจนีย์ ทองประเสริฐ ครูที่รึกษา
 
   
นักเรียนกราบลาและฟังโอวาทจากครูสายวาริน แทนศรราม ครูที่รึกษา
 

นักเรียนกราบลาและฟังโอวาทจากท่านผู้บริหาร