จัดที่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
23 ก.ย.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ศน.ศุภัทรา จิตเพ่ง ศน.สพป.ราชบุรี เขต 2 ให้คำแนะนำกับ
ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ ประธานระดับปฐมวัย
 

คณะครูจาก ร.ร.วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม กำลังศึกษาเอกสาร โดยมี
ครูเกลียวพันธ วิภาโตทัยและครูบังอร ปานนาค คอยให้ข้อมูล

 
     
 
คณะครูกำลังสนใจกับเอกสารที่มีความสมบูรณ์แบบของเรา
 

รองวิริยะ เฉลิมยศ รับกระเช้าผลไม้จากคณะครู ร.ร.วัดไผ่ล้อม

 
     
 
ก่อนจะกลับก็ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วยความประทับใจ
 
ครูเกลียวพันธ วิภาโตทัย ให้ความช่วยเหลือในการหยิบเอกสาร
เพื่อให้คณะศึกษาดูงานได้รับข้อมูลในเรื่องที่สนใจ