จัดที่ วัดชาวเหนือ
7 ม.ค.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ นำคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ มาอวยพรปีใหม่แด่
พระอธิการศุภชัย ขนฺติโก ท่านเจ้าอาวาสวัดชาวเหนือ
 

พระอธิการศุภชัย ขนฺติโก ท่านเจ้าอาวาสวัดชาวเหนือ ประพรมน้ำ
พุทธมนต์ ให้กับคณะครูเพื่อเป็นสิริมงคล

 
     
 
คณะครู ตั้งใจรับศีลจากท่านเจ้าอาวาส
 

ตั้งใจรับศีลรับพรกันอย่างตั้งอกตั้งใจ

 
     
 
บรรยากาศด้านหลัง ภายในศาลาการเปรียญวัดชาวเหนือ
 
มุมด้านข้างของศาลาการเปรียญ
 
     
 
คณะครูกำลังรับเหรียญหลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร จากท่านเจ้าอาวาส
 

คณะครู ร.ร.ถ่ายภาพร่วมกับท่านเจ้าอาวาส เป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางกลับ