จัดที่ โรงยิมเนเซี่ยม จ.ราชบุรี
15 ส.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด กล่าวต้อนรับผู้ชม
 

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดการเแสดง

 
     
 
นักเรียนมัธยม ร.ร.วัดชาวเหนือ นั่งบนอัฒจรรย์ เพื่อชมการแสดง
 

นักเรียนมัธยม ร.ร.วัดชาวเหนือ นั่งบนอัฒจรรย์ เพื่อชมการแสดง

 
     
 
การแสดงท่ารำประกอบเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญ
 
การแต่งตัวของตัวละครชาติมอญ
 
     
 
การแสดงท่ารำประกอบเพลงไทยเดิมสำเนียงแขก
 
บรรยากาศของผู้ชมภายในโรงยิมเนเซี่ยม จ.ราชบุรี