จัดที่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
20 ก.พ.57
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ รับมอบลูกฟุตบอลจากตัวแทนบริษัทไมโล
 

เจ้าหน้าที่ของไมโล กำลังให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.6
ก่อนที่จะแจกเครื่องดื่มไมโล

 
   
นักเรียนชั้น ป.1-6 เดินเข้าแถวรับเครื่องดื่มไมโลกันอย่างเป็นระเบียบ
 

นักเรียนชั้น ป.1-6 เดินเข้าแถวรับเครื่องดื่มไมโลกันอย่างเป็นระเบียบ

 
   
บริษัทไมโล ได้นำโค้ชฟุตบอล มาฝึกนักเรียนให้เล่นฟุตบอลกันอีกด้วย
 
สาธิตการเลี้ยงลูกฟุตบอล
 
   
นักเรียนทุกคนได้ฝึกทักษะการเลี้ยงฟุตบอล
 

นักเรียนแต่ละแถวแข่งขันกันเลี้ยงลูกฟุตบอล