จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ 10 ก.ย.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 

ท่านผู้อำนวยการ กำลังชี้แจงหัวข้อประชุมให้แก่ผู้ปกครองรับทราบ

 
     
 
ท่านผู้ปกครองกำลังลงทะเบียนเข้าประชุม
 

ท่านผู้ปกครองกำลังลงทะเบียนเข้าประชุม

 
     
 
คณะครูที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนในแต่ละชั้น
 
ผู้ปกครองนั่งฟังการประชุมกันอย่างสนใจ
 
     
 
ผู้ปกครองนั่งฟังการประชุมกันอย่างสนใจ
 

คณะสภานักเรียนมาร่วมบริการเสริฟน้ำดื่มและอาหารเบรค
ให้กับท่านผู้ปกครอง