จัดที่ อาคารอเนกประสงค์
31 ก.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
คณะวิทยากรหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลดำเนินสะดวก กำลังให้ความรู้
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เกี่ยวกับการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
 

คณะวิทยากรจากหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ให้ความเป็นกันเอง
กับนักเรียนทุกคน

 
     
 
คณะวิทยากรจากหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ให้ความเป็นกันเอง
กับนักเรียนทุกคน
 

นักเรียนกำลังชมวีดิทัศน์ กรณีตัวอย่าง

 
     
 
คณะวิทยากรใช้หุ่นเป็นสื่อในการสาธิต
 
นักเรียนสนุกสนานเพราะได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติทุกคน
 
     
 
นักเรียนชั้นม.3 กำลังฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลอง
 
นักเรียนชั้นม.1 กำลังฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลอง
 
     
 
นักเรียนชั้นม.2 กำลังฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำลอง
 
นักเรียนกำลังตั้งใจฝึก โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำอยู่ใกล้