จัดที่์ วััดชาวเหนือ
17 พ.ย.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมช่วยงานกฐินสามัคคีของวัดชาวเหนือ
ประจำปี 2556
 

คณะครูร่วมกันจัดเครื่องรางของขลัง ไว้สำหรับเปลี่ยน

 
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ และรองวิริยะ เฉลิมยศ และคณะครูที่โต๊ะรับบริจาคเงินผ้าป่า
 

คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ที่โต๊ะแลกเปลี่ยนผ้าไตร

 
     
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ที่โต๊ะแลกเปลี่ยนผ้าไตร
 
ช่วยกับนับเงินจากพุ่มผ้าป่า
 
     
 
นักเรียนมัธยมจิตอาสา ก็มาร่วมในเรื่องของการบริการน้ำดื่ม
 
นักเรียนมัธยมจิตอาสา ก็มาร่วมในเรื่องของการบริการน้ำดื่ม
 
     
 
นักเรียนมัธยมจิตอาสา เดินแจกน้ำดื่มให้ผู้ที่มาร่วมงาน
 
ถวายน้ำดื่มให้แก่พระคุณเจ้า