จัดที่ วัดชาวเหนือ
19 ก.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
วงเมโลเดี้ยนนักเรียน นำขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา
 

ธิดาเทียนประจำปีนี้น่ารักสุด ๆเลย

 
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ พานักเรียนร่วมขบวนและ
บอกบุญไปตามบ้าน
 

คณะครูและนักเรียนช่วยกันแห่พุ่มผ้าป่ารอบพระอุโบสถ

 
     
 
นักเรียนและครูช่วยกันอุ้มต้นเทียนเข้าสู่ศาลาการเปรียญวัดชาวเหนือ
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน และนายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านไร่ กำลังถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงษ์
 
     
 
นายกบุญเรือน รัตนมุง นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านไร่
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ และธิดาเทียนปีนี้
 
คณะครูและนักเรียนกำลังประนมมือเพื่อถวายเทียนจำนำพรรษาปี 2556
 
     
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือและผู้ปกครอง ในขณะทำพิธีถวายเทียน
จำนำพรรษา
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ในขณะทำพิธีถวายเทียน
จำนำพรรษา