จัดที่ ร.ร.วัดบ้านไร่ อ.ดำเนิน จ.ราชบุรี
20 มิ.ย.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ตัวแทนนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ รับทุนการศึกษาของบริษัทผลิตไฟฟ้า
 

ภาพด้านหลังขณะนักเรียนกำลังรับทุนการศึกษา

 
     
 
ครูภัททิยา เตียงเกตุ ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
 

รองวิสูตร แทนศรราม ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

 
       
 
คณะท่านผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ถ่ายภาพร่วมกัน