จัดที่ อาคารห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ
11 - 12 มิ.ย.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
English Summer Camp
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ ถ่ายภาพร่วมกับคณะวิทยากร
จากหลายๆโรงเรียน ที่เดินทางมาให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ

 
     
 
นักเรียนทุกคนสนุกสนานไปกับกิจกรรม Songs and Games
 

นี่ไงล่ะ ! ท่า Chicken ถูกเผา

 
     
 
ครู Nash กำลังสอนท่าทางประกอบตามเพลง
 
กิจกรรมการแสดง Talent Show กับชุดแต่งกายประจำชาติ
อาเซียน
 
     
 
พวกเราได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
สนุกดีค่ะ....
 
สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการอย่างสุด ๆ
 
     
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ สาระภาษาต่างประเทศ ถ่ายภาพร่วมกับ
Mr. Nash วิทยากรชาวยูกันดา
 
ภาพแห่งความทรงจำมิรู้ลืม ของนักเรียนและคณะวิทยากร