จัดที่ วัดชาวเหนือ 29 ส.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ที่วัดชาวเหนือ
ในโครงการเด็กไทยใกล้วัด
 

คณะครู ประชาชนและนักเรียน กำลังนั่งฟังพระธรรมเทศนา

 
     
 
ครูทัศนีย์ จักรกลัด และครูจรัสศรี นำนักเรียนเข้าวัดเพื่อทำบุญตักบาตร
 

บรรยากาศด้านหลังขณะพระคุณเจ้า แสดงพระธรรมเทศนา

 
     
 
ทุกคนร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
 
คณะครูและนักเรียนในระดับชั้น ม.1-3 เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์
ที่วัดชาวเหนือ ตามโครงการเด็กไทยใกล้วัด
 
     
 
เตรียมภัตตาหารที่จะใส่บาตร
 

พวกเราสดชื่นแจ่มใส อิ่มบุญกันทั่วหน้า

 
     
 
นักเรียนชายก็นั่งฟังเทศน์กันอย่างสงบเสงี่ยม
 
ใส่บาตรไป แล้วก็อธิษฐานกันไป