จัดที่์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
30 -1 พ.ย.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
นายเรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร.ร.วัดชาวเหนือ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี
ของร.ร.วัดชาวเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

 
     
 
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท
 

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท

 
     
 
ประมวลภาพขบวนพาเหรดและบาตอง
 
ประมวลภาพขบวนพาเหรดของแต่ละสี
 
     
 
ประมวลภาพท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธี
 
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทของช่วงชั้นปฐมวัย
 
     
 
ประมวลภาพขบวนพาเหรดของดุริยางค์และบาตอง
 
ประมวลภาพการรับถ้วยรางวัล