จัดที่์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
27 ก.ย.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
คณะครูจาก ร.ร.อนุบาลบ้านเพนียด สพป.ลพบุรี เขต 1
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานที่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
 

คณะศึกษาดูงาน กำลังชมวีดิทัศน์ แนะนำโรงเรียนวัดชาวเหนือ

 
     
 
คณะท่านผู้บริหาร ร.ร.วัดชาวเหนือ โดย ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ รับมอบ
ของที่ระลึกจากคณะท่านผู้บริหารจาก ร.ร.อนุบาลบ้านเพนียด
สพป.ลพบุรี เขต 1 อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน
 

ประธานระดับชั้น และประธานสาระวิชา ร.ร.วัดชาวเหนือ ให้การต้อนรับ
คณะครูจาก ร.ร.อนุบาลบ้านเพนียด จ.ลพบุรี ด้วยความยินดี

 
     
 
คณะครูสนใจเครื่องยิงจรวดน้ำ โดยมีครูอาภรณ์ โฆสิตาภา
ประธานสาระวิทยาศาสตร์ คอยให้คำแนะนำ
 
ครูปริญาพร ขุนพรม สนทนาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ กับครู
ร.ร.อนุบาลบ้านเพนียด
 
     
 
เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.1-3 โดยมีครู
สมประสงค์ รัตนมุง ประธานระดับ ให้การต้อนรับ
 
คณะครูศึกษาดูงานเอกสารในระดับชั้นอนุบาล โดยมีครูสุนีย์
สัยเขียนวงษ์ ประธานระดับ ให้การต้อนรับ
 
     
 
คณะครูศึกษาดูงานห้องเคเบิ้ลทีวี CN36 โดยมีครูเอกราช วงศ์โอภาส
และครูอนิวัตธิ์ กาญจน์วราธร คอยให้คำตอบข้อซักถาม
 
ก่อนเดินทางกลับก็ถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก