จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
5-9 ส.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ และรองวิริยะ เฉลิมยศ ให้เกียรติตัดริบบิ้นเปิดงาน
สัปดาห์อาเซียน
 

นี่คือธงชาติประเทศอะไรครับ..นักเรียน

 
     
 
นักเรียนเข้าแถวร่วมกิจกรรมตอบปัญหา
 

มาดูที่ป้ายนิเทศ ว่ามีอะไรบ้าง

 
     
 
นี่ล่ะ ของเล่นของน้อง ๆเขา
 
นักเรียนให้ความสนใจมาศึกษาเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
 
     
 
ป้ายนิเทศที่จัดไว้ให้ศึกษาหาความรู้
 
ป้ายนิเทศที่จัดไว้ให้ศึกษาหาความรู้