จัดที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ราชบุรี
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 11-13 ก.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
คณะวิทยากรจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ราชบุรี
ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
 

นักเรียนชั้น ม.2-3 ทุกคน พูดกันเป็นเสียวเดียวว่า สนุกจริง ๆ ค่ะ

 
     
 
กิจกรรมตามฐานต่าง ๆ ก็มีความสนุกแฝงไปด้วยคุณธรรม
 

กิจกรรมเดินป่า ให้ความรู้มากมายกับพวกเรา

 
     
 
คณะครูในช่วงชั้นมัธยม งานนี้ขอเป็นแม่ครัว...
 
ป้ายนิเทศที่อยู่ตามฐานต่าง ๆในป่า ช่วยให้พวกเรารู้ถึงประโยชน์
ของต้นไม้นานาชนิด
 
     
 
พวกเราช่วยกันปลูกป่า ไว้เป็นที่ระลึก
 

ก่อนรับประทานอาหารทุกมื้อ เราจะต้องพิจารณาข้าว ช่วยปลูกจิตสำนึก
ที่ดี

 
     
 
ปลูกป่าเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
 
กิจกรรมอำลาสร้างความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากให้กับพวกเรา