จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
5 ธ.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ อ่านคำถวายพระำพร

 
     
 
คณะครู ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนร่วมกันร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี
 

คณะครู ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนร่วมกันร้องเพลง
สดุดีมหาราชา

 
     
 
คณะครู ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนร่วมกัน กล่าวคำถวายสัตย์
ปฏิญาณ
 
คณะครู ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนร่วมกัน กล่าวคำถวายสัตย์
ปฏิญาณและร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
 
     
 
วงเมโลเดี้ยนร่วมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
 

คณะครูโรงเรียนวัดชาวเหนือถ่ายภาพร่วมกัน

 
     
 
คณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
 
ภาพบรรยากาศด้านหลังของพิธีถวายพระพร
 
     
 
พวกหนูรักพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
 
พวกผมก็รักพระเจ้าอยู่หัวเช่นกันครับ