จัดที่่ สถานท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
29 ก.ค.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

เข้าชมโบราณวัตถุที่ จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว
   

โบราณสถาณ ที่ จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว ก็นับว่าเก่าแก่ที่ที่หนึ่ง
 
           
 

ชมกรรมวิธีการปั้นโอ่ง ที่โรงงานรัตนโกสินทร์ 2
 

ธรรมชาติของหินงอกหินย้อย ภายในถ้ำเขาบินก็สวยงาม
 
           
 

แวะนมัสการพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดหนองหอย พวกเราได้บุญจ้า...
 

เข้าแถวเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสยามที่อำเภอบางแพ