จัดที่่ โรงเรียนและวัดชาวเหนือ
25 พ.ย.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

ลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์
   

ช่วยกันรดน้ำต้นไม้
 
           
 

ลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ช่วยกันกวาดรอบๆ
พระอุโบสถของวัดชาวเหนือ
 

ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ก็ดูสะอาดนะ
 
           
 

เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วยกันกวาดบริเวณหน้า
ศาลาการเปรียญของวัดชาวเหนือ
 

พี่ ๆ มัธยม ช่วยกันเก็บเศษใบไม้ ทำให้วัดของเราดูสะอาดขึ้นเยอะ...