จัดที่่ หอประชุม ร.ร.มัธยมวัดดอนตูม
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
30 ต.ค. 2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 


ภาพแห่งความสำเร็จของตัวแทนระดับมัธยมและประถมที่สามารถคว้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง

 

   


ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูที่เป็นผู้ฝึกสอนและผู้บริหารโรงเรียน

 

 
           
 

ทีมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 

ทีมนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 
           
 

ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูและตัวแทนสโมสรไลออนส์ ดำเนินสะดวก
 

รวมภาพบรรยากาศแห่งความปิติ