จัดที่่ ห้องประชุมจารุกรอง
18 มิ.ย.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

ท่านผู้อำนวยการ ร.ร.วัดท่าราบ อ.บางแพ กล่าวแสดงความรู้สึกต่อ
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ
   

ท่านรองวิริยะ เฉลิมยศ เป็นตัวแทนของ ร.ร.วัดชาวเหนือ
กล่าวต้อนรับคณะครูจาก ร.ร.วัดท่าราบ สพท.รบ.เขต 2
 
           
 

ครูพจนีย์ ทองประเสริฐ ยืนขึ้นเพื่อแนะนำตัว
 

คณะครู ร.ร.วัดท่าราบ นั่งฟังท่าน ผอ.สมอาจ รัตนมุง กล่าวแสดงความรู้สึก
 
           
 

คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ต่างก็ดีใจที่ได้ผู้ร่วมงานมาช่วยงานอีกหนึ่งแรง
 

ผู้บริหาร  คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือและ ร.ร.วัดท่าราบ ถ่ายภาพร่วมกัน
เ้ป็นที่ระลึก