จัดที่่ สนามกีฬา กศน.ภาคกลาง
10 -13 ม.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ด.ญ.นุชนาถ ปลื้มทรัพย์ และ ด.ญ.สุวิดา ตุ้มสุด (เสื้อชมพู)
นักกัฬาเปตองหญิง ถ่ายภาพร่วมกับคู่แข่งขัน
 
ด.ญ.อริศรา นุชนุ้ย (เสื้อชมพู) นักกีฬาเปตอง ของ ร.ร.วัดชาวเหนือ
ถ่ายภาพร่วมกับคู่ต่อสู้
 
     
 
ท่านกรรมการ กำลังวัดระยะของลูกเปตอง
 
ด.ช.ธวัชชัย ใจอ่อน (เสื้อชมพู) ถ่ายภาพร่วมกับคู่ต่อสู้
 
     
 
นี่...ดูสิ หนูโยนเป็นอย่างไง
 
ต้องเล็งอย่างนี้ มันถึงจะแม่น