จัดที่่ วัดหลวงพ่อสด อ.ดำเนินสะดวก
9 ส.ค.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในงานพิธี
   

(จากซ้าย) ครูจิตรลดา หิรัญรัตน์ , ครูอาภรณ์ โฆสิตาภา
และครูสายวาริน แทนศรราม คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ เป็นผู้ควบคุมนักเรียน
 
           
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.วัดชาวเหนือ มาร่วมพิธีี
 

ตั้งใจเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล
 
           
 

ตั้งใจเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล
 

ตั้งใจเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล