จัดที่่ เดอะเลกาซี รีเวอร์แคว รีสอร์ท
จ.กาญจนบุรี
28 - 29 ต.ค. 2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 


รองวัชรินทร์ สีสวย รอง ผอ.สพป.รบ.2 ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในการอบรม

 

   


ผอ.กฤชเทพ ยิ้มรูปเล็ก ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.รบ.2
ให้เกียรติเป็นวิทยากร

 

 
           
 

ผอ.สมอาจ รัตนมุง ที่ปรึกษา ร.ร.วัดชาวเหนือ มอบของที่ระลึก
ให้ท่านวิทยากร
 

ครูทุกคนตั้งใจรับความรู้จากวิทยากรเพื่อนำไปปฏิบัติ
 
           
 

ฝึกการเขียนแผนกลยุทธ์
 

ครูทุกคนถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก