จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
  26 เม.ย.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
พวกเรานั่งฟังวิทยากรบรรยาย อย่างตั้งใจ
 
ร้องรำทำท่า ...ผ่อนคลายบรรยากาศ
 
     
 
นั่งล้อมวง...เพื่อร่วมเล่นเกม
 
ทั้งหมด....แถวตรง !