จัดที่่ อาคารห้องสมุด
11 ก.ย. 2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

ผอ.สมอาจ รัตนมุง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม
   

รองวิสูตร แทนศรราม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
 
           
 

สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการ
 

มีเกมสนุก ๆ ให้เล่น
 
           
 

เน้นความรู้ควบคู่กัน
 

ถ่ายภาพร่วมกันก่อนกลับ