จัดที่่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
3 มิ.ย..2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

ผอ.สมอาจ รัตนมุง ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
   

พานดอกไม้ ธูปเทียน ของนักเรียนที่มีความสวยงาม แสดงออกถึงความกตัญญู
ของศิษย์ที่มีต่อคุณครู
 
           
 

ลูกใครไม่สำคัญ ศิษย์ของฉันนั้นคือลูก
ตั้งใจรักพันผูก จะสอนลูกเป็นเด็กดี
 

ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตรา นุสสกา
 
           
 

หนูจะตั้งใจเรียน และจะเป็นคนดีครับ ..ค่ะ...
 

น.ส.งามสิรี กลัดนวม ประธานสภานักเรียน ,ด.ญ.มาลัยรัตน์ มะลิลา
ผู้นำคำกล่าวไหว้ครู และด.ช.วิฑูรย์ เมืองอินทร์ ผู้นำกล่าวคำปฏิญาณ