จัดที่่ โรงแรมเวล จ.นครปฐม
7 - 8 ก.ค.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

(จากซ้าย) ครูยงยุทธ ระงับภัย , ครูสายวาริน แทนศรราม
ครูอาภรณ์ โฆสิตาภา และครูเอกราช วงศ์โอภาส
   

นั่งฟังท่านวิทยากรบรรยายด้วยความตั้งใจ
 
           
 

บรรยากาศภายในห้องแกรนด์ไดมอนด์ ของโรงแรมเวล นครปฐม
 

บรรยากาศพิธีเปิดการประชุมสัมมนา
 
           
 

(จากซ้ายบน) ท่านผอ.วินัย ศรีเจริญ ผอ.สพท.รบ.1 ประธานในการอบรม
อ.สุเทพ ขนะบวรสกุล , ศน.ศิริวัลย์ อุดมพรวิรัตน์ และ
ศน.มาโนช จันทร์แจ่ม เป็นวิทยากร
 

(จากซ้ายบน) ผอ.สมอาจ รัตนมุง ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ
อ.ดวงพร มรกต , อ.รวงอรุณ ศรีประเสริฐ และ
ศน.พิชัย ลิ้มติ้ว เป็นวิทยากร