จัดที่่ ร.ร.วัดอมรญาติสมาคม อ.ดำเนินฯ
จ.ราชบุรี    25 มี.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.บุญฤทธิ์ เกียรติมงคล ผอ.ร.ร.วัดอมรญาติสมาคม กล่าวต้อนรับ
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ และครูวรรณา ไมตรีจิตต์ ด้วยความยินดี
 
บรรยากาศในห้องประชุม ของ ร.ร.วัดอมรญาตืสมาคม
 
     
 
ครูวรรณา ไมตรีจิตต์ กล่าวแสดงความรู้สึก
 
ผอ.สนอง ภู่เจริญ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ ทอบของที่ระลึก ให้แก่ครูวรรณา
 
     
 
ไปดีเถิดนะ พี่ขออวยพร......
 
ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ