จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์
11 ส.ค.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

ผอ.สมอาจ รัตนมุง กล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีินาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
   

คณะครู นักเรียน และคุณแม่ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงสดุดีมหาราชา
 
           
 

ผอ.สมอาจ รัตนมุง รวมทั้งคณะครูและแขกท่านผู้มีเกียรติ ร่วมถวาย
เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
 

วงดนตรีไทยนักเรียน บรรเลงเพลงไทยเดิมขณะพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
 
           
 

คณะครูรวมทั้งคุณแม่ มอบรองเท้าให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี
แต่ขาดแคลน
 

คณะสภานักเรียนร่วมกันจัดสำรับกับข้าว เพื่อนำมาถวายแด่พระสงฆ์