จัดที่่ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี
22 มิ.ย.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

ฉากบนเวทีที่บอกชื่อโครงการที่อบรม
   

ภาพบรรยากาศหลังห้องอบรม
 
           
 

ครูเอกราช วงศ์โอภาส และรองวิสูตร แทนศรราม เข้ารับการอบรม
 

คณะวิทยากรจากบริษัท ทีโอที จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าอบรม
 
           
 

วิทยากรเก่ง อย่างนี้ต้องปรบมือให้เขาเสียหน่อย
 

ตั้งใจฟัง หวังเก็บเกี่ยวความรู้