จัดที่่ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ราชบุรี อำเภอบางแพ
17 ก.พ.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ทุกคนเตรียมพร้อมรับการฝึก
 
ท่านวิทยากรแนะนำวิธีการขี่รถจักรยานและมอเตอร์ไซด์
 
     
 
สนามการฝึกหัดขับขี่ของบริษัทฮอนด้า
 
ท่านวิทยากรแนะนำเรื่องการแต่งกายของนักขับขี่
 
       
 
คณะวิทยากรแนะนำนักเรียนก่อนฝึกภาคสนาม