จัดที่่ บ้านสวนทิพย์รีสอร์ท อ.วัดเพลง
21 - 22 มิ.ย.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้ารับการอบรม
   

ฝึกปฏิบัติสร้างฟองบนพื้น
 
           
 

นำเสนอผลการทดลองในฐานสร้างฟองในอากาศ
 

ฝึกปฏิบัติฐานพลังลม
 
           
 

ดร. ดารารัตน์ ศึกษานิเทศก์ของสพท. รบ. 1 มาให้ความรู้เกี่ยวหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
 

คุณครูอุทัย วิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลราชบุรีให้ความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย