จัดที่่ สพท.ราชบุรี เขต 2
19 มิ.ย.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

(จากซ้าย) ด.ญ.มนัสชนก บวรสุทธิกุล , ด.ญ.มาลัยรัตน์ มะลิลา และ
น.ส.งามสิรี กลัดนวม ตัวแทนนักเรียนร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าร่วมประชุม
   

รายงานตัวก่อนเข้าประขุม
 
           
 

ครูสุวัฒชัย ทิพยทัศนัน ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
 

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาครั้งนี้ แน่นจริง ๆ
 
           
 

ปรึกษาหารือกันในกลุ่มย่อย
 

อู้ฮู....ทำไมมากันเยอะจัง !