จัดที่่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
21 พ.ค.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

คุณคำรณ แพงไพรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้
   

คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ตั้งใจฟังการบรรยายจากท่านวิทยากร
 
           
 

คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ตั้งใจฟังการบรรยายจากท่านวิทยากร
 

คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ตั้งใจฟังการบรรยายจากท่านวิทยากร
 
           
 

คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ตั้งใจฟังการบรรยายจากท่านวิทยากร
 

คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ตั้งใจฟังการบรรยายจากท่านวิทยากร