จัดที่่อาคารห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ
9 ธ.ค.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 ผอ.สนอง ภู่เจริญ กราบสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
วัดชาวเหนือ เพื่อขอพรในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 

   นายวิสูตร แทนศรราม รักษาการผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ กล่าวต้อนรับ
คณะผู้บริหาร ท่านผู้มีเกียรติที่มาส่งและมารับท่านผอ.คนใหม่

 

 
           
 ผอ.เรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล อดีตผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ และประธานคณะ
กรรมการสถานศึกษาร.ร.วัดชาวเหนือ มอบกระเช้าดอกไม้ให้ผอ.คนใหม่

 


ผอ.สมอาจ รัตนมุง อดีต ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ และที่ปรึกษาร.ร.วัดชาวเหนือ
มอบกระเช้าดอกไม้ให้ผอ.คนใหม่
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ท่านผู้บริหาร คณะครู ผู้นำท้องถิ่น และท่านผู้มีเกียรติมากมาย
หลายท่านที่มารับและมาส่ง ผอ.สนอง ภู่เจริญ ในโอกาสมารับตำแหน่งที่ ร.ร.วัดชาวเหนือ

   

 

 

 

 

 

 

 
ท่านผู้บริหาร คณะครู ผู้นำท้องถิ่น และท่านผู้มีเกียรติปรบมือแสดงความยินดีกับ
ผอ.สนอง ภู่เจริญ