จัดที่่ โรงไฟฟ้าราชบุรี
28 พ.ค.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธม ถ่ายภาพร่วมกัน
   

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธม ถ่ายภาพร่วมกัน
 
           
 

ผอ.สมอาจ รัตนมุง (คนกลาง) ร่วมปลูกต้นสักกับท่านผู้มีเกียรติ
 

ครูสุวัฒชัย ทิพยทัศนัน และนักเรียนกำลังขุดดินเตรียมจะปลูก
 
           
 

ครูอาภรณ์ โฆสิตาภา (ซ้าย) และครูสายวาริน แทนศรราม
กำลังช่วยกันปลูกต้นสัก