จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์ร.ร.วัดชาวเหนือ
22 ก.พ..54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.สนอง ภู่เจริญ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ เป็นประธานดำเนินการประชุม
 
ท่านผู้ปกครองนักเรียน ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมกันหนาแน่นเหมือน
ทุกครั้ง
 
     
 
ผู้ปกครองที่มาถึงเข้าลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
 
ภาพบรรยากาศของการประชุม
 
     
 
ตัวแทนของผู้ปกครอง ซักถามข้อสงสัย
 
คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ ทำหน้าที่รับลงทะเบียนรายงานตัว