จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์ร.ร.วัดชาวเหนือ
และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอลรีเวอร์แคว
24-25 ม.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
นายโอภาส ตันเจริญรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
 
คณะท่านผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมในพิธีเปิด
 
     
 
หัวหน้าโครงการฯ กล่าววัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้
 
ภาพบรรยากาศของพิธีเปิด
 
       
 
นักเรียนชั้น ม.2 ของ ร.ร.วัดชาวเหนือ และ ร.ร.วัดบ้านไร่ เข้าร่วมอบรม