จัดที่่ อาคารห้องสมุด
25 ก.ย. 2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 


ผอ.สมอาจ รัตนมุง ผอ.โรงเรียน เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ

 

   


รองวิสูตร แทนศรราม เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องแผน
ปฏิบัติการประจำปี

 

 
           
 

ภาพบรรยากาศการประชุมของคณะครูโรงเรียนวัดชาวเหนือ