จัดที่่ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
23 -24 มี.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.สนอง ภู่เจริญ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ เป็นประธานในการ
เปิดการประชุมสัมมนา พร้อมด้วยท่านรองวิสูตร แทนศรราม
และท่านรองวิริยะ เฉลิมยศ เป็นวิทยากร
 
คณะครูตั้งใจฟังการประชุมและจดบันทึกข้อมูล
 
     
 
บรรยากาศในห้องประชุมของรีสอร์ท
 
คณะครูแบ่งกลุ่มปรึกษาหารือถึงผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา
ที่ผ่านมา
 
     
 
ท่านรองวิริยะ เฉลิมยศ กำลังขานคะแนนการเลือกตั้งหัวหน้า
กลุ่มงาน
 
ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกก่อนปิดการประชุม