จัดที่่ บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
2- 3 ก.ย.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ถ่ายภาพร่วมกัน
   

ร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ
 
           
 

นั่งเรือศึกษาธรรมชาติของป่าไม้ชายเลน
 

ผอ.สมอาจ รัตนมุงและรองวิสูตร แทนศรราม นำคณะครูศึกษาหาความรู้
ในครั้งนี้
 
           
 

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดชาวเหนือ พ.ศ.2552
 

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดชาวเหนือ พ.ศ.2552