จัดที่่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
13-15 พ.ค.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

ผอ.เรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ร.ร.วัดชาวเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม
   

ผอ.สมอาจ รัตนมุง ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ กล่าววัตถุประสงค์ ของการอบรมครั้งนี้
 
           
 

คณะครูฝึกทหาร จากค่ายบุรฉัตร นำโดย ร.ต.น้อย ซอยตัน ให้เกีียรติ
เป็นวิทยากร
 

คณะครูฝ่ายนันทนาการ กำลังทำท่าประกอบเพลงเป็นต้นแบบให้นักเรียน
 
           
 

เกมฝึกความสามัคคี และสมาธิ ช่วยฝึกพวกเราได้หลายๆ อย่าง
 

กิจกรรมการออกกำลังกลางแจ้ง ช่วยฝึกความมีระเบียบวินัย และช่วยให้
มีสุขภาพแข็งแรง