จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์
ร.ร.วัดชาวเหนือ
3 มิ.ย..2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

ผอ.สมอาจ รัตนมุง กล่าวต้อนรับท่านผู้ปกครองและเป็นผู้
ดำเนินการประชุม
   

ท่านผู้ปกครองให้ความสนใจฟังเป็นอย่างมาก
 
           
 

ภาพอีกมุมหนึ่งของท่านผู้ปกครองที่มีความรักในบุตรหลานของตนเอง
 

ท่านผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชั้นเรียน ป.1
 
           
 

ท่านผู้ปกครองเข้าเยี่ยมเยียนชั้นเรียนอนุบาล
 

คณะภาคีเครือข่ายผู้ปกครองถ่ายภาพร่วมกับครูนฤมล ระงับภัย ในชั้นป.3