จัดที่่ อาคารห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ
  26 - 28 เม.ย.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.สนอง ภู่เจริญ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ ให้เกียรติเป็นประธาน
และเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
 
บรรยากาศในห้องประชุม ของ ร.ร.วัดชาวเหนือ
 
     
 
ครูทุกคนศึกษารายละเอียดของมาตรฐานที่ สมศ.มาประเมิน
 
ครูทุกคนศึกษารายละเอียดของมาตรฐานที่ สมศ.มาประเมิน
 
     
 
ผมพร้อมแล้วครับ !
 
เอ..... มาตรฐานนี้ เขาต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างหนอ.....