จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์ร.ร.วัดชาวเหนือ
18 มี.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.สนอง ภู่เจริญ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ เป็นประธานในการ
มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน ชั้น ม.3 รุ่นที่ 18
 
ท่านผู้ใหญ่วสันต์ อินคล้าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บ้านไร่
ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง หลักการครองตนของวัยรุ่น
 
     
 
นักเรียน ม.3 ทุกคนตั้งใจฟังโอวาท
 
ครูอาภรณ์ โฆสิตาภา ให้โอวาทและให้พรแก่นักเรียน
 
     
 
พิธีแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์
 
พิธีลอดซุ้มไม้เรียว สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จในทุกๆสิ่ง