จัดที่่ ร.ร.วัดสนามไชย อ.ดำเนินฯ
19 ม.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
นายกิจ เกียรติสมกิจ ผอ.สพป.รบ.2 ถ่ายภาพร่วมกับสมาชิกสโมสร
ไลอ้อนส์ดำเนิสะดวกและคณะครูจากโรงเรียนในอำเภอดำเนินฯ
ในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันสารานุกรม และร้องเพลงชาติไทย
 
ครูพจนีย์ ทองประเสริฐ , ครูพัชรี เฮงประเสริฐ ,ครูสุนีย์ คงบางปอ
และนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ขณะร่วมพิธีเปิด
 
     
 
ตัวแทนนักเรียนที่ประกวดร้องเพลงชาติไทย กำลังสอบข้อเขียนก่อน
ขึ้นร้องเพลงบนเวที
 
นักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงชาติไทย
 
     
 
ทีมนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ขณะกำลังร้องเพลงชาติไทย
 
ด.ญ.ทิฆัมพร จุ้ยเย็น เป็นตัวแทนรับรางวัลชนะเลิศการประกวด
ร้องเพลงชาติไทย จากท่านนายกสโมสรไลอ้อนส์ดำเนินสะดวก